Inget gift i ampullerna på Västkusten

Uppdatering 170427: Enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland har Försvarets forskningsinstitut konstaterat att innehållet i ampullerna är ofarligt och det finns ingen anledning till oro om man hittar en sådan ampull.

Enligt FOI är ampullerna från andra världskrigsåren och användes då för att påvisa om farliga ämnen fanns i luften.

Länsstyrelsen i Västra Götaland meddelar att ampullerna kan innehålla små mängder kvicksilver vilket innebär att de ändå ska sopsorteras som farligt avfall.

170426: Länsstyrelsen i Västra Götaland gick den 26 april ut med information om att det har hittats en ampull med okänt innehåll under en strandstädning på Sydkoster, i Strömstads kommun. De hade ingen säker kunskap om innehållet, men befarade att det kunde röra sig om en cyanidampull sedan andra världskriget. Cyanid är ett dödligt gift.