Foto: Kustbevakningen

Haverist i hamn - Kustbevakningen var med och övervakade bogseringen

Fartyget som stått på grund utanför Oskarshamn är nu bogserad i hamn. Det tog cirka tre timmar att frakta fartyget in den halva milen mot land.

Fartyget har stått på grundet sedan i lördagsnatt. Efter att ha läktras på diselolja kunde tillslut en bärgningsplan implementeras och lossdragning fullgöras av bärgningsbolaget.

— Arbete har gått bra. Processen har varit säkert och följt den bärgningsplan som gjordes upp, säger Kustbevakningens Johan Eklöf, OSC (On Scene Commander).

Lossad från grundet

Klockan 12:27 flyter fartyget lätt från grundet. Ingen olja kan siktas i vattnet runt fartyget i samband med att hon dras av grundet.
Bärgningsledarens arbete fortlöper med att bogsera fartyget mot Oskarshamn.

— Hela operationen såhär långt genomsyras av ett gott sammarbete mellan samtliga aktörer, säger Kustbevakningens Johan Eklöf, OSC.

Aktörer på plats för att övervaka arbetet under onsdagen är förutom bärgningsbolag, representanter från försäkringsbolag, rederi, bogserbåtar, Sjöfartsverket, räddningstjänst, Transportstyrelsen och Kustbevakningen.

— Kustbevakningens uppgift på platsen är att övervaka arbetet med bärgningen av haveristen. Då den omedelbara faran för utsläpp inte längre existerar så har vi bara en övervakande uppgift. Om arbetet på platsen medför att risk för utsläpp uppkommer så vill vi ha en hög beredskap att snabbt kunna vidta åtgärder för att begränsa och omhänderta detta på ett effektivt sätt, säger Johan Eklöf, OSC (On Scene Commander).

Tömdes på olja innan bärgningen

 Då fartyget bar på 24 000 liter diselolja i en utsatt bottentank beslutades det tillsammans med Transportstyrelsen att den oljan skulle läktras, tömmas vilket utfördes av bärgningsbolaget under måndagen.