Foto: KBV 048

Miljöhot undanröjt i Hamburgsund

Ett före detta fiskefartyg som sedan våren 2016 legat förtöjt i Hamburgsund började i december att ta in vatten. För att undvika oljespill tömde Kustbevakningens KBV 048 fartyget på bränsle och olika typer av oljor i lördags.

Totalt cirka 1 200 liter oljeprodukter avlägsnades och fördes iland.

 –Förutom de dryga litrarna med rena oljor av olika slag så togs även 7000 liter med oljehaltigt vatten ur båten, berättar räddningsledare Roger Gebauer.

 Då miljöhotet i och med vatteninträngningen ökade, kunde Kustbevakningen enligt lagen om skydd mot olyckor utföra en förebyggande åtgärd. Ägaren har alltjämt ansvaret för sitt fartyg.