Miljöräddningsinsats vid Skutskär avslutas

Kustbevakningens flyg och fartyg har under lördagsförmiddagen fortsatt sökandet efter olja i havet, men ingen olja har hittats. Kustbevakningen avslutar därmed sin del av miljöräddningsinsatsen.

− Vi avslutar nu vår miljöräddningsinsats eftersom vi inte har hittat någon olja till havs. Jag gör bedömningen att merparten av oljeutsläppet sannolikt har stannat i hamnen, säger Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Tyrén.

− Nu är det pappersbrukets ansvar att säkerställa att oljat tas upp ur vattnet och att inte mer olja läcker ut i havet, säger Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Tyrén..

Detta har hänt

Ett utsläpp av tallbeckolja har skett i Skutskär från Stora Ensos anläggning. Företaget uppgav först att cirka 1000 liter olja har läckt ut, men sannolikt rör det sig 7000 till 10 000 liter. Läckaget är stoppat och kommunal räddningstjänst arbetade under fredagen tillsammans med Stora Enso med att ta upp oljan på kommunalt vatten. Hamnområdet har spärrats av så att inte mer olja ska läcka ut i havet. Under fredagen avslutade kommunal räddningstjänst sin miljöräddningsoperation och nu ansvarar Stora Enso för att ta upp resterande olja i hamnen.

Ingen olja har upptäckts till havs

Innan avspärrningen var på plats läckte en ännu okänd mängd olja ut i havet. Kustbevakningen, som ansvarar för miljöräddning på statligt vatten, påbörjade under torsdagsnatten upptagning av olja. Under fredagen sökte Kustbevakningen efter mer olja, men på grund av dimma var det svårt att få en helhetsbild av läget och hur stora mängder olja det kunde röra sig om.

Miljöräddningsoperation avslutas

Under lördagen har väderförhållandena varit bra och Kustbevakningens flyg och fartyg har inte kunnat upptäcka någon olja. Kustbevakningen avslutar därför sin miljöräddningsoperation på lördagseftermiddagen.

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning på statligt vatten och kommunal räddningstjänst ansvarar för miljöräddning på kommunalt vatten. Skadorna vid utsläpp av olja och andra farliga ämnen ska minimeras och naturen skyddas så långt det är möjligt.