Foto: Valdemar Lindekrantz

Nya fiskeregler ska skydda hummerbeståndet

Måndagen den 25 september är det hummerpremiär. Måndagen den 18 september träder redskapsförbudet i kraft. I år finns flera nya regler att förhålla sig till. Regler som ska skydda det svaga svenska hummerbeståndet.

På måndag, den 18 september, träder årets redskapsförbud i kraft. Det innebär att inga fiskeredskap får vara i sjön - förutom sillgarn, makrillgarn och tinor för fiske efter havskräfta på minst 30 meters djup.

Förbudet gäller fram till hummerpremiären. Alltså till och med måndagen den 25 september, klockan 07.00.

I år finns det flera nya regler för hummerfisket. Följande gäller:

  • Hummerns minimimått är 90 mm carapaxlängd
  • Fritidsfiskare får fiska fram till den 30 november
  • Vid fritidsfiske får användas högst 6 stycken hummertinor
  • Hummertinan måste ha 2 flyktöppningar i varje rum på minst 54 mm.
  • Honor med yttre rom ska återutsättas omedelbart
  • Redskapsförbudsperioden börjar en vecka innan hummerfisket börjar
  • Redskapet måste ha en korrekt märkning
  • Den som använder ett fiskeredskap ska sätta ut och vittja redskapet själv
  • Stulna redskap ska anmälas till polisen

Läs mer om gällande fiskeregler för hummerfiske på Länsstyrelsens webbplats eller Havs- och Vattenmyndighetens webbplats