KBV 181 bryter is under forskningsexpedition. Foto: ´Thomas Etelämäki

Expedition i miljöövervakningens namn

Sedan många år tillbaka utför Kustbevakningen expeditionsresor tillsammans med Umeå marina forskningscentrum, UMF i syfte att samla in prover på både vatten och bottensediment.

Expeditionsresorna sker cirka tio gånger per år och varje resa tar ungefär fyra dygn i anspråk. Provtagningen sker antingen på förbestämda djup i vattenpelaren eller genom att lera samlas upp från botten och analyseras.

– Oavsett metod sker provtagningarna på samma ställe år efter år för att forskarna ska kunna analysera och övervaka vad som händer i havet under långa tidsperioder, säger Thomas Etelämäki maskinchef ombord KBV 181.

Den senaste expeditionsresan genomfördes i slutet av februari med start norr om Åland och upp mot Skelleftebukten. Under resans gång besöktes femton provtagningspunkter. För att hinna med alla provtagningar gick besättningen i vaktsystem och var igång dygnet runt.

– Normalt så tas prover dagtid men nu pågick en del provtagning även nattetid, förklarar Thomas Etelämäki.

Det svåraste momentet under provtagning sker när de nyupptagna vattenproverna ska analyseras. Eftersom fartyget gick i is och hela tiden vibrerade så stördes forskarnas laboratorieutrustning av att golvet inte stod still.

– Emellanåt var vi därför tvungna att lägga oss stilla i isen under tiden som provtagningen pågick, berättar Thomas Etelämäki.

Trots ett intensivt schema med många provtagningar och mycket is så lyckades besättningen ombord att genomföra alla provtagningar och ytterligare en expedition i miljöövervakningens namn kunde avslutas med framgång.