Räddningsinsatsen vid havererat fartyg avslutad för Kustbevakningens del

Efter en lyckad läktring av dieselolja som fanns ombord på det grundstötta fartyget utanför Oskarhamn är det största miljöhotet avvärjt och Kustbevakningen kan därför avsluta räddningsinsatsen.

‒ Nu är det inte längre någon överhängande fara för att olja ska komma ut i havet. Vi avslutar därför räddningsinsatsen nu, vi bedömer att fartyget ligger stadig på grundet i nuläget, säger Kustbevakningens räddningsledare Claes Ringqvist.

 Nästa steg är att bärga fartyget, vilket sköts av en privat aktör, tidigast under onsdagen. Kustbevakningens fartyg kommer att fortsatt befinna sig runt haveristen också under dagen.

 Det var i lördags morse som ett fartyg gick på grund utanför Oskarshamn. Då fartyget bar på 24 000 liter diselolja i en utsatt bottentank beslutades det tillsammans med Transportstyrelsen att den oljan skulle läktras, tömmas.