KBV 003 är ett av fartygen som deltar i övningen SCOPE 2017. Foto: Valdemar Lindekrantz

SCOPE 2017 – inför Nordens största miljöräddningsövning

Mellan den 25- 29 september anordnas den nordiska miljöräddningsövningen SCOPE 2017 utanför Langesund i södra Norge. Det är en av de störta miljöövningarna någonsin på nordiskt vatten.

I takt med att allt mer gods transporteras sjövägen ökar riskmedvetenheten hos de nordiska myndigheter som har i uppdrag att förebygga och hjälpa till vid olyckor som riskerar att skada både människor och miljön. Därför arrangeras en stor nordisk samverkansövning  i september med stöd från EU.

–  Vid större olyckor till sjöss är internationellt samarbete en nyckelfaktor. För att säkerställa att alla vet sina är det otroligt viktigt att öva i förväg, så väl lokalt som nationellt och internationellt, säger Stig Wahlström, projektledare för SCOPE 2017.

SCOPE 2017 (Skagerrak Chemical Oilspill Pollution Exercise) är en övning i full skala där alla deltagare ska öva på att hantera konsekvenserna av ett utsläpp med olja eller kemikalier. Det gäller inventering, bekämpning och begränsning av utsläppet. Men det innebär också övning i krisledning, kommunikation och hantering av haverister och deras behov av nödhamn.

Målet med övningen ska bidra till ett ökat nationellt och internationellt samarbete vid fartygsolyckor som involverar olja och kemikalier. Syftet är också att stärka samarbetet inom EU och mellan parterna som ingår i Köpenhamnsavtalet och Bonnavtalet.

Ett 30-tal fartyg och två flygplan kommer att delta operativt under övningen. Från svenska Kustbevakningen deltar KBV 003 Amfitrite, KBV 307 samt ett havsövervakningsflygplan

Fakta om övningen

  • Övningen pågår mellan 25-29 september 2017
  • En av de största miljöövningarna någonsin på nordiskt vatten.
  • Fem länder samt miljöräddningsresurser från EU kommer ingå i övningen.
  • Cirka 30 fartyg, två flygplan och en helikopter kommer att användas.
  • 300 personer deltar operativt i övningen.
  • 70 länder har bjudits in för att ha observatörer på plats.