Hur och var läser jag?

Heltidsstudier med sjöpraktik

Studierna bedrivs på helfart med obligatorisk schemalagd undervisning fem dagar i veckan. Grundutbildningen omfattar två terminer teori i Karlskrona. Efter teorin genomförs en termin sjöpraktik ute i Kustbevakningens verksamhet. Dina lärare kommer bland annat från Kustbevakningen, Polismyndigheten, Tullverket och olika universitet.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

Grundutbildningen kommer även att ge dig praktisk kompetens inom sjömanskap.

Maskinbefälskurs klass VII och Fartygsbefälskurs klass VII

För att vara behörig att söka till grundutbildningen krävs att du redan har en av befälskurserna.

Om du kommit in på grundutbildningen men saknar en av befälskurserna, får du läsa den kurs du saknar på helfart. Detta sker i så fall inom ramen för grundutbildningen som en fjärde termin. Kursen ges via någon av sjöfartshögskolorna i Kalmar, Stockholm eller Göteborg.