Aspiranterna Annamaria och Martin

Aspiranter

Aspiranterna Annamaria och Martin övar på att genomföra nykterhetskontroller med sållningsinstrument utanför utbildningslokalen i Karlskrona. Foto: Johnny Åberg, Kustbevakningen.

Varje termin antas en klass med 24 aspiranter på Kustbevakningens grundutbildning, som hålls i Karlskrona. Två av dem som började hösten 2022 är Annamaria och Martin. 

Annamaria kommer att bli färdig kustbevakare i december 2024. Hennes utbildning omfattar ett års grundkurs, sex månaders praktik och högskolekursen Maskinbefäl klass VII.

Vad började ni med att läsa på grundutbildningen?

– De första veckorna var det mycket praktisk information, information om IT & säkerhet. Därefter drog vi igång med juridikdelen samt en del Kustkon, som är Kustbevakningens utbildning i vapen- och bastaktik. Det är full rulle med andra ord. Allting har varit intressant och roligt hittills! berättar Annamaria.

Varför sökte du dig till Kustbevakningen?

– Jag vill ha ett jobb med spännande och varierande arbetsuppgifter, få hjälpa människor och miljö och samtidigt ha närheten till havet, svarar Annamaria.

Vad är din bakgrund?

– Nu senast kommer jag från järnvägsbranschen där jag både jobbat ute i spåret men även mer administrativt med tillståndsärenden och säkerhet. Utöver det har jag jobbat några år inom handelssjöfarten och även varit aktiv sjöräddare på Sjöräddningssällskapet RS Råå, söder om Helsingborg, säger Annamaria.

Dela

Vad krävs för att bli kustbevakare?

Kustbevakningen söker aspiranter