Jimmie, dyksäkerhetsansvarig

Jimmie, dyksäkerhetsansvarig

"Jag ville ha ett arbete där jag kan göra skillnad och hjälpa andra," säger Jimmie, här på MSB:s övningsfält i Revinge, Skåne. Foto: Kustbevakningen.

Jimmie arbetar som dyksäkerhetsansvarig på Kustbevakningen. Det innebär att han håller koll på säkerheten för Kustbevakningens dykare och att vi efterlever de regelverk som styr oss i alla delar. Jimmie och hans kollegor, som ansvarar för Kustbevakningens dykare, är tjänstemän som jobbar på något av våra kontor. Jimmies arbetsplats ligger i Stockholm. 

Totalt ska Kustbevakningen ha ett sextiotal dykare på åtta kuststationer, från Härnösand i norr, runt hela södra Sverige, till Göteborg i väst. Alla är ursprungligen utbildade till kustbevakare och har sedan vidareutbildat sig till dykare. Som räddningsdykare på Kustbevakningen är man kem-, rök- och vattendykare. Utbildningen inleds med en vattendykarutbildning, tätt följd av en rök- och kemdykarutbildning.

Att vara dykare på Kustbevakningen är inte ett heltidsjobb, alla dykare har även andra befattningar i myndighetens sjögående verksamhet.

Vad händer inom Kustbevakningens dykorganisation?

– Dykeriet befinner sig just nu i en omorganisation som dykeriorganisationen gjort sig väl förtjänt av. Det känns väldigt kul och motiverande. Jag följer den utvecklingen med spänning. Vi är en liten grupp som ansvarar för Kustbevakningens dykeri, vi har ett nära samarbete och hugger i där det behövs, allt med ambitionen att ständigt göra dykeriet bättre, berättar Jimmie.

– Kustbevakningen har under åren som kommer ett stort behov av nya dykare i räddningsdykarorganisationen. Så min förhoppning är att många med dykarbakgrund eller med ett intresse av att bli dykare söker sig till oss på Kustbevakningen och sen vidare till räddningsdykarorganisationen.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det bästa med min nuvarande tjänst är att jag har möjlighet att kunna påverka dykeriet inifrån. Jag får också träffa mycket människor och det är något som jag uppskattar, säger Jimmie.

Varför sökte du till Kustbevakningen från början?

– Jag sökte till Kustbevakningen 2008 då jag hade en vän som jobbade här. Vi pratade mycket om det och när det blev dags för rekrytering till aspirantutbildningen så sökte jag den. Jag tyckte naturligtvis att det verkade vara en rolig och intressant arbetsplats och det visade sig att så också var fallet.

– Jag har under större delen av mitt yrkesverksamma liv jobbat i ”dykeribranschen”. Mitt intresse för den och möjligheten att få ingå Kustbevakningens räddningsdykarorganisation var ett stort dragplåster för mig då jag sökte. Jag ville utöver det ha ett arbete där jag fick möjlighet att göra skillnad och hjälpa andra, avslutar Jimmie.