Therese Mattsson, generaldirektör

Therese Mattsson Kustbevakningens generaldirektör

Therese Mattsson har varit Kustbevakningens generaldirektör sedan 2018. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningens högsta chef är generaldirektör Therese Mattsson. Hon tillträdde tjänsten 2018 och arbetade dessförinnan som generaldirektör för Tullverket.

– Jag ansvarar för allt som händer inom myndigheten, att vi gör vårt jobb på bästa sätt och håller vår budget. Min arbetsgivare är regeringen och jag svarar mot regeringen som har anställt mig. Eftersom Kustbevakningen är en statlig myndighet får vi vår budget genom skattepengar som vi måste vara särskilt varsamma om, säger Therese Mattsson. 

I en generaldirektörs tjänst ingår att ha många kontakter med regeringen och många samverkande myndigheter.

– Det är också viktigt för mig att hålla mig uppdaterad om vår operativa verksamhet, berättar Therese Mattsson.

Vad är det bästa med din tjänst?

– Att vi har ett så viktigt uppdrag. Att vi gör nytta varje dag.

– Ett av Kustbevakningens viktigaste uppdrag är miljöräddning till sjöss, men vi räddar även liv och egendom om det sker olyckor ute till sjöss. Jag vill också lyfta fram den fantastiska sammanhållningen och kamratskapen i myndigheten och den stora och breda kompetensen hos alla som arbetar i vår myndighet, säger Therese Mattsson.

Finns det några särskilda utmaningar som Kustbevakningen står inför?

– Vi har en av Europas längsta kustrsräckor och det är en utmaning i sig: att räcka till både med personal, fartyg och flygplan. Vår uppgift är att fungera som räddningstjänst på havet och de stora insjöarna, så vi måste vara beredda att rycka ut dygnet runt, året om.

Kustbevakningens organisation