Emelie, kustuppsyningsman

Emelie kustuppsyningsman Umeå

"Jag tröttnar aldrig på alla vackra vyer jag får uppleva på jobbet!" säger Emelie. Foto: Johannes Frandsen.

Emelie arbetar som kustuppsyningsman ombord på miljöskyddsfartyget KBV 181 som utgår från kuststationen i Umeå med ett verksamhetsområde som sträcker sig mellan Skellefteå och Nordmaling. Hon började utbildningen till kustbevakare för tolv år sedan och har arbetat i tio år som färdig tjänsteman.

Beskriv din tjänst!

– Mitt jobb är väldigt omväxlande och innehåller många olika typer av arbetsuppgifter. Jag arbetar på ett miljöskyddsfartyg och därför övar vi kontinuerligt med vår miljöskyddsutrustning i händelse av ett oljeutsläpp. Underhållsjobb på våra fartyg och övningar för vår egen säkerhet ombord är också en del av vardagen. Jag är också ofta ute i mindre båtar och utför olika typer av kontroller som till exempel fiskekontroller, sjötrafikövervakning, gräns- och tullkontroller och mycket annat. 

Emelie är uppvuxen vid havet och båtar har alltid varit en naturlig del av hennes liv. Genom ett studiebesök på en kuststation i ungdomen kom hon i kontakt med Kustbevakningen och tyckte att kustbevakare lät som ett roligt och intressant jobb. På den vägen är det.

Vad uppskattar du särskilt med ditt arbete?

– Särskilt mycket uppskattar jag mina kollegor, vi är som en stor familj och har väldigt kul tillsammans på jobbet. Det känns meningsfullt att få möta och hjälpa människor, att värna vår natur vid oljeutsläpp och att bidra till ett säkrare hav. Sedan tröttnar jag såklart aldrig på alla vackra vyer och fina miljöer jag får uppleva!


Kontroll av lastsäkring av gods planeras och genomförs utifrån en årlig tillsynsplan. Här kontrollerar kustuppsyningsman Emelie last i Umeå hamn. Foto: Johannes Frandsen.