Jessika, stationschef

Jessika stationschef

"Jag får vara i en fantastisk miljö och samtidigt göra nytta för Sverige," säger Jessika om sin tjänst. Foto: Johnny Söderberg, Kustbevakningen.

Jessika är en av Kustbevakningens stationschefer. Det innebär att hon har helhetsansvar för stationens verksamhet och förväntas planera, leda och utveckla den operativa verksamheten. Hon har även ett ansvar för stationens arbetsmiljö, personal, ekonomi och för att fartyg och materiel ständigt är operativt användbara. Utöver det verkar hon för samordning och ett effektivt samarbete både internt och externt med andra myndigheter och organisationer.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det finns så väldigt många delar som jag är glad och tacksam för när det kommer till mitt yrke. Att få utveckla och driva kustbevakningsverksamhet tillsammans med mina otroligt professionella, kunniga och ambitiösa medarbetare är en enorm ynnest. Att vi tillsammans dessutom får vara med på en resa där en relativt ung myndighet är under utveckling för att bli ännu bättre är både inspirerade, utmanande, ibland lite frustrerande men framförallt väldigt spännande och kul, säger Jessika.

– Jag finner också en enorm stimulans i att ingen annan dag är den andra lik och att det många gånger tvingar mig att tänka i nya banor och välja andra riktningar med kort varsel.

Hon berättar att en intressant dimension av hennes tjänst är att möta andra yrkesgrupper i samverkande myndigheter och organisationer. De kommer med en helt annan kunskap och förståelse för hela Sveriges totalförsvar och uppbyggnad där Kustbevakningen är en väldigt viktig del.  

– Allt som oftast fyller jag mina dagar med väldigt mycket skratt tillsammans med mina kollegor. Jag vill påstå att det är ett väldigt fint betyg till Kustbevakningen som arbetsgivare och arbetsplats och något som jag vill lyfta fram lite extra.

När började du på Kustbevakningen?

– Jag har arbetat i Kustbevakningen i snart 17 år. Jag har så länge jag kan minnas haft en särskild dragning till havet och aktivt sökt mig till sammanhang där jag fått möjlighet att vistas till sjöss. Jag är fostrad i Sjövärnskårens anda och efter värnplikt i flottan och olika anställningar inom den civila sjöfarten tog jag steget att söka till Kustbevakningen. Jag såg Kustbevakningen som den optimala arbetsplatsen där jag kunde få lov att vara i en fantastisk miljö och samtidigt göra nytta för Sverige, säger Jessika.