Foto: Kustbevakningen

Övervakningsfartyg

Kustbevakningens övervakningsfartyg används i huvudsak till övervakning och vissa fartyg har dessutom viss oljebekämpningskapacitet. Läs mer om dem genom att klicka på respektive fartygsnamn nedan.