Foto: Fotoakuten

IT

Kustbevakningens IT-nätverk täcker in hela landet och når ut till alla myndighetens fartyg och flygplan. Fartygens datakommunikation sker över trådlöst LAN (WLAN), mobilnät eller satellit, beroende på vilken täckning som finns i det geografiska området.

För att få en stabil funktion och hög grad av automatik finns det särskilda kommunikationsdatorer ombord på fartygen. De optimerar överföringen för olika transmissionsmedium och återupprättar automatiskt en förbindelse om den bryts.

Stabernas, ledningscentralernas och kuststationernas datakommunikation sker med hyrda VPN-förbindelser. Medarbetare på resande fot kan ansluta sig med 3G eller WLAN-hotspots för att få tillgång till e-post och serverbaserade tjänster.