Navigation

Alla fartyg är utrustade med radar, elektroniska sjökort, gyro, GPS, ekolod och autopilot. På de största fartygen är utrustningen installerad i form av IBS, Integrated Bridge System. Även de mindre enheterna har navigationsutrustning av olika omfattning, från sjökortsplotter på vattenskotrar till i princip full fartygsutrustning på exempelvis våra högfartsbåtar.

Flertalet patrullerande fartyg och båtar är också utrustade med AIS, Automatiskt IdentifieringsSystem. För att underlätta vid eftersökning, miljöräddning och sjöövervakning utnyttjas även avancerade system i form av IR-kameror, videokameror, nattkikare, oljeradar, undervattenskameror och sonarer.