Nyheter: Materiel & teknik

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Nedan finner du nyheter som sorteras in under området Materiel och teknik. Det är till exempel nyheter om Kustbevakningens fartyg, flygplan och nybyggnadsprojekt.

Klimatsmarta lösningar sparar diesel och el

Optimering av motorvarvtal och propellerbladens stigning. Bättre styrning av maskinrumsfläktar. Ny LED-belysning. Det här är några av de klimatsmarta och lönsamma energisparåtgärder som genomförts på flera av Kustbevakningens fartyg.

Dykare från Kustbevakningen med i forskningsprojekt

Är det bra att andas syrgas efter ett dyk? Minskar det risken för dykarsjuka? Det är frågor som forskare från KTH, Kungliga Tekniska högskolan, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker svar på – med Kustbevakningens hjälp.

30 000 incidentfria flygtimmar

I mitten av februari har Kustbevakningens tre flygplan varit i luften 30 000 timmar utan allvarliga händelser. Ett systematiskt flygsäkerhetsarbete och erfarna besättningsmedlemmar ligger bakom siffrorna.

Ökad förmåga med nya RIB-båtar

Under sommaren har tre RIB-båtar levererats till kuststationerna i Göteborg, Lysekil och Västervik. Båtarna är ett välkommet tillskott i Kustbevakningens sjösäkerhetsarbete.