Nyheter: Materiel & teknik

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Nedan finner du nyheter som sorteras in under området Materiel och teknik. Det är till exempel nyheter om Kustbevakningens fartyg, flygplan och nybyggnadsprojekt.

30 000 incidentfria flygtimmar

I mitten av februari har Kustbevakningens tre flygplan varit i luften 30 000 timmar utan allvarliga händelser. Ett systematiskt flygsäkerhetsarbete och erfarna besättningsmedlemmar ligger bakom siffrorna.

Ökad förmåga med nya RIB-båtar

Under sommaren har tre RIB-båtar levererats till kuststationerna i Göteborg, Lysekil och Västervik. Båtarna är ett välkommet tillskott i Kustbevakningens sjösäkerhetsarbete.