Kustbevakningens plan KBV 502. Foto: Kustbevakningen

30 000 incidentfria flygtimmar

I mitten av februari har Kustbevakningens tre flygplan varit i luften 30 000 timmar utan allvarliga händelser. Ett systematiskt flygsäkerhetsarbete och erfarna besättningsmedlemmar ligger bakom siffrorna.

Kustbevakningen jobbar med samma kravställning som det civila flyget när det gäller det förebyggande flygsäkerhetsarbetet, berättar Stefan Hidbäck, som är Safety Manager vid Kustbevakningens flygenhet.

– Det handlar om ett systematiskt arbete där vi löpande identifierar risker och vidtar de åtgärder som krävs. Och självklart följer vi noga tillverkarens underhållsprogram. Våra erfarna besättningsmedlemmar är naturligtvis också en stark resurs, säger han.

Kustbevakningens flygplan, som är utrustade med avancerade övervakningssystem, är baserade vid Skavsta flygplats utanför Nyköping. Utöver att övervaka den svenska kusten patrullerar flygplanen även i andra delar av Östersjön och Nordsjön enligt internationella samverkansavtal. Kustbevakningsflyget har även utfört uppdrag i Medelhavet på uppdrag av EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex samt utanför Somalias kust inom ramen för operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken.

Under de 30 000 timmarna i luften har kustbevakningens flygande besättningar bidragit till att rädda både människor och miljö samt utfört brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser.

Firar ni på något speciellt vis denna milstolpe på flygstationen i Skavsta?

– Det har vi faktiskt inte hunnit prata om än, men något blir det med all säkerhet, säger Stefan Hidbäck.