Foto: Valdemar Lindekrantz

Samband

Kustbevakningens verksamhet är beroende av sambandsutrustning med hög tillgänglighet och flexibilitet. Huvudsambandsmedlet inom Kustbevakningen är RAKEL, ett myndighetsgemensamt digitalt radiosystem. Fartygen är utrustade enligt kraven i GMDSS, A1-A4 beroende på operationsområde, dels för egenskydd, dels för att kunna samverka vid sjöräddning. Utöver detta nyttjas flygradio, GSM-telefoni och satellitkommunikation.