Miljöskyddsförråd

Kustbevakningens miljöskyddsförråd ska förvara och underhålla miljöskyddsmateriel och utrustning för undervattensverksamhet, som till exempel materiel för persondyk och fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV).

Förråden fungerar som depåer för miljöskyddsmateriel till fartygen i en situation då olja har kommit ut i havet.

Kustbevakningen har idag fem miljöskyddsförråd i Sverige som ligger vid kuststationerna i Göteborg, Karlskrona, Slite, Djurö och Härnösand.