Miljöskyddsförråd

I Kustbevakningens miljöskyddsförråd förvaras och underhålls miljöskyddsmateriel och utrustning för undervattensverksamhet, som till exempel materiel för persondyk och fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV).

Förråden fungerar som depåer för miljöskyddsmateriel till fartygen i en situation då olja har kommit ut i havet.

Kustbevakningen har idag fem miljöskyddsförråd i Sverige som ligger vid kuststationerna i Göteborg, Karlskrona, Slite, Djurö och Härnösand.

Under länken till vänster kan du läsa mer om Kustbevakningens oljeskyddsutrustning.

Förstärkningsresurser för strandnära oljebekämpning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har miljöräddningsmateriel för strandnära oljebekämpning. Den kan användas vid ett oljeutsläpp när kommunernas och regionernas egna resurser är uttömda. Denna materiel förvaras hos Kustbevakningen i Göteborg, Oskarshamn, Slite, Djurö, Härnösand och i Malmö. Denna utrustning omfattar:

  • Strandskydd
  • Personlig skyddsutrustning och enklare handverktyg
  • Maskinella upptagare
  • Båtar
  • Sexhjulingar med släp
  • Länsor