Foto: Kustbevakningen

Kem- och dykutrustning

Kemdräkter

Räddningsdykarens personskydd vid insats mot farliga ämnen och olja.

Saneringsutrustning

För hantering och skydd mot farliga ämnen.

Andningsutrustning

Vatten (lätt och hjälmdyk), rök och kem.

UV-bild

Film och stillbild

ROV

Fjärrstyrd undervattensfarkost med positionering och dokumentation

Släpsonar

Undervattensökutrustning

Verktyg

Svets, skär och bultpistol

Instrument

Gas, radiak, flampunkt, syrgas med mera