Dykare på KBV 034 Foto: Valdemar Lindekrantz

Bildarkiv

I bild- och filmarkivet kan du hämta bilder och filmer från Kustbevakningens olika verksamhetsområden. Du kan också hämta bilder direkt från våra nyheter.