Alger

Fotografering av alger

Kustbevakningen har inget uppdrag att beräkna eller fotografera utbredningen av algblomning i havet. Däremot fotograferar och filmar Kustbevakningsflyget utbredningen av alger i samband med reguljär havsövervakning om och när tid finns och lägger ut denna information på www.kustbevakningen.se som en service till allmänhet och media.