Salabrand 20140804 kväll (1)

Skogsbranden i Sala

Bilderna är fria att använda om källan foto: Kustbevakningen (eller eventuell namngiven fotograf) anges.

På grund av svåra omständigheter vid fotograferingen av skogsbranden har många bilder låg upplösning.