Foto: Valdemar Lindekrantz

Femöresdagen, Fiskehamnen Oxelösund

31 augusti - 31 augusti

Öppet skepp på Kustbevakningens fartyg i Fiskehamnen Oxelösund.