Presskontakt

Presskontakt pågående verksamhet dygnet runt

Ledningscentralen: 0776-70 60 00

Kommunikationsenheten 

Växel: Tel 0776-70 70 00

Vid begäran av statistik eller handlingar

E-post registrator@kustbevakningen.se
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona

Övrig kontaktinformation

Växel: Tel 0776-70 70 00, fax 0455-105 21
E-post registrator@kustbevakningen.se