Presskontakt

Presskontakt dygnet runt

Ledningscentralen Stockholm Tel. 08-57 89 76 76
Ledningscentralen Göteborg Tel. 031-727 91 39

Kommunikatör i beredskap under kontorstid

Tel. 0731- 42 22 24

Vid begäran av statistik eller handlingar

E-post registrator@kustbevakningen.se
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona

Övrig kontaktinformation

Växel: Tel 0776-70 70 00, fax 0455-105 21
E-post registrator@kustbevakningen.se