Presskontakt

Presskontakt pågående operativ verksamhet

Ledningscentralen: 0776-70 60 00

Presskontakt övriga frågor: Kommunikationsenheten

Kommunikationschef
Eva Lindhé: 070-840 62 79

Växel: Tel 0776-70 70 00
Kontorstid 08.00–16.30

Vid begäran av statistik eller handlingar

E-post registrator@kustbevakningen.se
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona

Övrig kontaktinformation

Växel: Tel 0776-70 70 00, fax 0455-105 21
E-post registrator@kustbevakningen.se