Nyhetsarkiv

Här i nyhetsarkivet finns alla nyheter som publicerats på webbplatsen samlade. Är du intresserad av äldre nyheter kontakta vår webbredaktion.

Övergripande information om vattenskoter

Säkerhet till sjöss Här svarar vi på de oftast förekommande frågorna om vattenskoter, till exempel om vilka lagar som gäller, var man får köra och vad man som förare bör tänka på.

Dags att söka till vår grundutbildning

Utbildning & jobb Vill du göra en insats för säkra och rena hav? Är du en trygg och flexibel person som bevarar lugnet även i krissituationer? Då kanske yrket som kustbevakare passar dig.

Inte värt rapportera brott mot farligt gods-regler

Säkerhet till sjöss Efter en dom i Högsta domstolen väcks inte längre åtal för brott mot regelverket som styr hur du får transportera och förvara farligt gods inför och under sjöresa. Kustbevakningen har därför beslutat att inte rapportera dessa brott.

Undersökning av miljöfarliga vrak på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten

Gränslös samverkan Vad har två sänkta ubåtar från andra världskriget gemensamt med ett fiskefartyg som förliste 2006? Alla tre finns på västkusten där de utgör en risk för havsmiljön och dess unika djurliv. På uppdrag av Havs och vattenmyndigheten har Kustbevakningen undersökt och dokumenterat de tre vraken.

Oljeutsläpp i centrala Stockholm

Hållbar havsmiljö Under måndagseftermiddagen upptäcktes ett oljeutsläpp vid Kastellholmen i centrala Stockholm. Kustbevakningen bistår räddningstjänsten och har inlett en förundersökning om misstänkt brott mot miljöbalken.

Dags för fredning av gösen i Vänern

Hållbar havsmiljö Från och med lördag 25 april är det förbjudet att fiska gös i Vänern. Fisken behöver lugn och ro för att kunna ägna sig åt fortplantning.

Ett år med Kustbevakningslagen

Säkerhet till sjöss Sedan Kustbevakningslagen trädde ikraft den 1 april 2019 har vi sett flera positiva effekter i arbetet med att förebygga och bekämpa brottslighet med maritim koppling.