Nyhetsarkiv

Här i nyhetsarkivet finns alla nyheter som publicerats på webbplatsen samlade. Är du intresserad av äldre nyheter kontakta vår webbredaktion.

Brinnande fiskefartyg släcktes i Blekinge

Hållbar havsmiljö När två fiskebåtar partrålade väster om Utklippan under söndagen uppstod en brand i den ena fiskebåtens maskinrum. Besättningen bestående av två personer försökte själva släcka elden men lyckades inte. De räddade sig över till systerbåten bredvid och klarade sig utan skador.

Stort utsläpp utanför Öland upptäckt

Hållbar havsmiljö Det utsläpp av ett skadligt ämne som upptäcktes förra veckan 35 nautiska mil sydost om Ölands södra udde, syns inte längre. Kustbevakningen har flugit över de positioner som enligt driftprognosen utsläppet bör ha befunnit sig på. Förundersökningen pågår och leds nu av miljöåklagare.

Information om tallolja längs Roslagskusten

Hållbar havsmiljö Tallolja har de senaste veckorna flutit iland på Väddö i Norrtälje kommun och vissa närliggande öar, bland annat i Östhammars kommun.

Positiva resultat under 2020 men vi behöver bli fler

Om oss För att Kustbevakningen ska kunna säkra en trygg, ren och levande havsmiljö för alla krävs fler medarbetare. I årets budgetunderlag begär myndigheten därför en utökning av antalet årsarbetskrafter med 150 under perioden 2022–2024

Omställning till fossilfri drift svår men möjlig

Om oss Det går att ställa om till fossilfri drift av våra fartyg till år 2045. Men utmaningarna är många och omställningen kostsam. Det skriver Kustbevakningen i en rapport som redovisats för regeringen.