Nyhetsarkiv

Här i nyhetsarkivet finns alla nyheter som publicerats på webbplatsen samlade. Är du intresserad av äldre nyheter kontakta vår webbredaktion.

Försiktighet ska undvika risken för jäv

Om oss Under hösten har en medarbetares relation till ett lokalt varv granskats av media i Blekinge. Efter att ha sett över det aktuella fallet väljer Kustbevakningen att tillämpa en försiktighetsprincip.

Grundstött fartyg bogserat i hamn

Hållbar havsmiljö Under onsdagseftermiddagen gled fartyget av grund och har nu bogserats in till Landskrona hamn. Kustbevakningens fartyg KBV 034 har varit på plats och övervakat bogseringen i beredskap för eventuellt utsläpp, men ingen olja har läckt ut.

En tillbakablick på 2018

Om oss Det gångna året blev händelserikt för Kustbevakningen. Här presenteras ett urval av händelser som gjort avtryck under året som gått.

Rekrytering av 20 nya aspiranter klar

Utbildning & jobb Rekryteringen av nya kustbevakningsaspiranter är färdig. Efter en period med tester och intervjuer har 20 sökande antagits till Kustbevakningens grundutbildning i Karlskrona med utbildningsstart i januari 2019.

Passagerarfärja på grund utanför Orust

Hållbar havsmiljö En mindre passagerarfärja har gått på grund mellan Gullholmen och Orust. Inga personer ska ha kommit till skada och ingen olja har läckt ut.

Förslag till ökat anslag för Kustbevakningen

Om oss Övergångsregeringen har idag presenterat sin budgetproposition för 2019. Kustbevakningen föreslås få ökade anslag som nästan motsvarar de äskanden som myndigheten lagt fram i budgetunderlaget för 2019-2021.

Bekräftat sot i Stockholms skärgård

Hållbar havsmiljö Under helgen har Kustbevakningen haft dialog med flera externa experter och nu fått bekräftat att det är sot som observerats i Stockholms skärgård. Därmed avslutar Kustbevakningen sin miljöräddningsoperation.