Nyhetsarkiv

Här i nyhetsarkivet finns alla nyheter som publicerats på webbplatsen samlade. Är du intresserad av äldre nyheter kontakta vår webbredaktion.

Så kan Sverige få en effektivare fiskerikontroll

Hållbar havsmiljö Ökat informationsutbyte mellan myndigheter, kompetensutveckling och specialiserade tjänstemän. Så vill Kustbevakningen utveckla den svenska fiskerikontrollen.

Flyg övervakar Italiens gräns

Frontex operationer Kustbevakningen deltar åter med flygplan i Italien. Under november 2020 ingår KBV 501 med besättning i Frontex operation Themis med uppdrag att övervaka EU:s yttre gräns.

Sverige deltar i Frontex-insats i Grekland

Frontex operationer Kustbevakningen och Polismyndigheten har idag tillsammans inlett en sju månader lång insats i Frontex operation Poseidon i Grekland. Uppdraget är att bistå Grekland med övervakning av EU:s yttre gräns.

Satsning på Kustbevakningen får vänta

Om oss Årets budgetproposition innehåller inget besked om den anslagshöjning som Kustbevakningen har begärt. Detta får konsekvenser för ambitionen om en ökad förmåga.

Pågående högfartsutbildning i Göteborgs skärgård

Om oss Den som vistas i Göteborgs skärgård under vecka 38 och 41 kan möta flera av Kustbevakningens båtar i full fart. Det är våra aspiranter som lär sig manövrera och navigera under sin högfartsutbildning.

Övergripande information om vattenskoter

Säkerhet till sjöss Här svarar vi på de oftast förekommande frågorna om vattenskoter, till exempel om vilka lagar som gäller, var man får köra och vad man som förare bör tänka på.

Dags att söka till vår grundutbildning

Utbildning & jobb Vill du göra en insats för säkra och rena hav? Är du en trygg och flexibel person som bevarar lugnet även i krissituationer? Då kanske yrket som kustbevakare passar dig.