Nyhetsarkiv

Här i nyhetsarkivet finns alla nyheter som publicerats på webbplatsen samlade. Är du intresserad av äldre nyheter kontakta vår webbredaktion.

Rekrytering av 20 nya aspiranter klar

Utbildning & jobb Rekryteringen av nya kustbevakningsaspiranter är färdig. Efter en period med tester och intervjuer har 20 sökande antagits till Kustbevakningens grundutbildning i Karlskrona med utbildningsstart i januari 2019.

Passagerarfärja på grund utanför Orust

Hållbar havsmiljö En mindre passagerarfärja har gått på grund mellan Gullholmen och Orust. Inga personer ska ha kommit till skada och ingen olja har läckt ut.

Förslag till ökat anslag för Kustbevakningen

Om oss Övergångsregeringen har idag presenterat sin budgetproposition för 2019. Kustbevakningen föreslås få ökade anslag som nästan motsvarar de äskanden som myndigheten lagt fram i budgetunderlaget för 2019-2021.

Bekräftat sot i Stockholms skärgård

Hållbar havsmiljö Under helgen har Kustbevakningen haft dialog med flera externa experter och nu fått bekräftat att det är sot som observerats i Stockholms skärgård. Därmed avslutar Kustbevakningen sin miljöräddningsoperation.

Oklart om det är olja i Stockholms skärgård

Hållbar havsmiljö Tidigare uppgifter om ett nytt oljeutsläpp i Jungfrufjärden i Stockholms skärgård kan visa sig vara felaktiga. Efter analys av prover från vattnet tyder resultaten på att det är sot. Kustbevakningen fortsätter att undersöka ämnet som flera privatpersoner observerat.

Rättssäkerhet och förtroende i fokus

Om oss Kustbevakningen har fått frågor från media om en medarbetares relation till ett lokalt varv där han tidigare varit anställd och om myndigheten hanterat detta opartiskt. Vi har därför påbörjat en översyn av ärendet och våra rutiner. Vi har inte kunnat upptäcka några oegentligheter i handläggningen och vi kan heller inte se att leverantören har gynnats på ett otillbörligt sätt.

Nytt oljeutsläpp i Stockholms skärgård

Hållbar havsmiljö Under fredagsförmiddagen upptäcktes ett nytt oljeutsläpp i Stockholms skärgård. Denna gång i Jungfrufjärden. Oljan bedöms som bekämpningsbar och Kustbevakningen har enheter på plats.

Fortsatt sökande efter olja i Stockholm

Hållbar havsmiljö Sökandet efter olja i vattnet har fortsatt under torsdagen. Inga nya observationer av sanerbar olja har gjorts till sjöss.

Dåligt väder ger otydlig lägesbild av oljeutsläppet i Stockholm

Hållbar havsmiljö Sökandet efter olja i vattnet har fortsatt under dagen. Utöver den olja i Frihamnen och i farleden in mot Stockholm som rapporterades in till Kustbevakningen på onsdagsmorgonen, har inga nya observationer gjorts, varken på eller under ytan.