Nyhetsarkiv

Här i nyhetsarkivet finns alla nyheter som publicerats på webbplatsen samlade. Är du intresserad av äldre nyheter kontakta vår webbredaktion.

Bogsering startar under tisdagskvällen

Hållbar havsmiljö Bärgningsföretaget har presenterat en plan för hur bärgningen ska genomföras för Kustbevakningen och andra berörda myndigheter och organisationer.

Saneringsarbetet fortsätter under tisdagen

Hållbar havsmiljö Natten har varit lugn för Kustbevakningens medarbetare på haveriplatsen. Inriktningen idag är att fortsätta ta upp så mycket olja som möjligt. Parallellt arbetar vi med att förebygga att mer olja kommer ut från haveristen. I nuläget läcker det inte olja från Makassar Highway.

Områden spärras av i oljesaneringsarbetet

Hållbar havsmiljö Kustbevakningen har spärrat av vattenområdet mellan fastlandet och Huvudskär strax söder om fyren Olsklabb. Avspärrningen består av en länsa och det kommer därför inte att vara möjligt att passera.

Olja har nått land

Hållbar havsmiljö Cirka 7000 liter (sju kubikmeter) olja har hittills tagits upp till sjöss av Kustbevakningens fartyg. Men trots det intensiva arbetet har en mindre mängd olja nått land vid Flatvarp.

Oljeutsläpp efter att fartyg kommit loss från grund

Hållbar havsmiljö Tidigt på söndagsmorgonen kasade lastfartyget av grundet det stått på under en dryg vecka. Fartyget flyter och är ankrat. Ett intensivt arbete pågår för att samla in den olja som låg inlänsad runt fartyget innan det gled av grundet. Enligt senaste driftprognosen finns det risk att oljan kommer att nå land.

Kustbevakningen kartlägger skogsbränderna

Gränslös samverkan Kustbevakningen bistår på uppdrag av MSB både räddningsledare i Västernorrland och i Gävleborg genom att kartera bränder och förmedla lägesbild om skogsbränderna.

Så arbetar Kustbevakningen med vattenskotrar

Säkerhet till sjöss I takt med att vattenskotrar blir ett allt vanligare inslag längs med kusten och i storstadsregionerna får Kustbevakningen ta emot många samtal från personer som blivit störda eller skrämda. Hur hanterar Kustbevakningen frågan om vattenskotrar och vad säger lagen?

Kustbevakningen har högt anseende i ny Sifomätning

Om oss I Kantar Sifos anseendeindex för myndigheter hamnar Kustbevakningen i topp. Med 61 i anseendeindex hamnar Kustbevakningen före SMHI (54), Konsumentverket (53) och Strålsäkerhetsmyndigheten (53). Snittet är 30.

Förslag om ny kustbevakningslag ger utökade befogenheter

Om oss På torsdagen den 7 juni meddelade regeringen att de föreslår att Kustbevakningen får utökade befogenheter genom en ny kustbevakningslag. Lagen utökar myndighetens ansvar för brottsbekämpning och ordningshållning till sjöss.