Nyhetsarkiv

Här i nyhetsarkivet finns alla nyheter som publicerats på webbplatsen samlade. Är du intresserad av äldre nyheter kontakta vår webbredaktion.

KBV 001 kvar i Frihamnen

Om oss KBV 001 blir kvar i Frihamnen i Göteborg åtminstone året ut. Arbetet med att bygga en ny kaj i Tångudden för fartyget avbryts. Kostnaderna har ökat vilket inte gör det möjligt för Kustbevakningen att genomföra projektet.

Expedition i miljöövervakningens namn

Hållbar havsmiljö Sedan många år tillbaka utför Kustbevakningen expeditionsresor tillsammans med Umeå marina forskningscentrum, UMF i syfte att samla in prover på både vatten och bottensediment.

Säker sjöfart

Säkerhet till sjöss I februari genomfördes en satsning på nykterhetskontroller av sjöfarten. Resultatet: av över hundra utandningsprov resulterade endast två i misstanke om sjöfylleri. Totalt kontrollerades besättningsmedlemmar på 45 större fartyg i hamnar runt Sveriges kust.

Bärgning av fiskebåt utanför Skärhamn

Hållbar havsmiljö Den fiskebåt som för två veckor sedan sjönk några sjömil väster om Skärhamn på Tjörn har under onsdagsnatten bärgats av Kustbevakningen eftersom det börjat läcka olja.

Kustbevakningen begär ökat anslag från 2019

Om oss I Kustbevakningens budgetunderlag för 2019-2021 framgår liksom i de senaste budgetunderlagen att verksamheten bedrivs med ett underskott. För att säkerställa Kustbevakningens breda verksamhet för liv, miljö och säkerhet till sjöss begär Kustbevakningen om ökat anslag.

Fiskebåt sjönk utanför Skärhamn

Hållbar havsmiljö Under söndagsmorgonen den 25 februari började en fiskebåt ta in vatten några sjömil väster om Skärhamn på Tjörn. Sjöräddningssällskapet var på plats och försökte tömma fartyget på vatten. Dessvärre tog fartyget in mer vatten än vad pumparna kunde länsa ut och fiskebåten sjönk. En person undsattes av Sjöräddningssällskapet.

Kustbevakningsflyg till Italien i maj

Frontex Kustbevakningen bistår Italien i maj med ett flygplan med besättningar i Frontex operation Themis. Uppdraget är att övervaka EU:s yttre gräns, att rädda liv och att motverka gränsöverskridande brottslighet.

Grundstötning i Göteborgs skärgård

Hållbar havsmiljö Vid 15-tiden på lördagseftermiddagen gick ett tankfartyg på grund i Göteborgs skärgård. Fartyget kunde senare komma loss från grundet och har bogserats till en säker ankarplats. Eftersom ingen olja har läckt ut i samband med grundstötningen avslutar Kustbevakningen sin räddningstjänstinsats.