360 sökte till aspirantutbildningen

Aspiranter i utbildning 2014

Aspirantutbildningen för att bli kustbevakare omfattar många praktiska moment, som till exempel kontroll av tjuvjakt. Foto: Johnny Åberg, Kustbevakningen

Den 28 februari stängdes ansökan till aspirantutbildningen för att bli kustbevakare. Årets sökande var något fler än tidigare, med undantag för förra antagningen som toppade med 565 sökande.

I år har Kustbevakningen fått 360 ansökningar till aspirantutbildningen.  Rekryteringen dessförinnan, år 2020, sökte hela 565 personer. Att antalet var extra högt då antas vara en mer ostabil arbetsmarknad på grund av pandemin.

- Anledningen att vi i år har antal sökande som ligger mer i linje med tidigare år tror och hoppas vi är på grund av en mer stabil arbetsmarknad, säger Karin Lyktberg.

Detta händer nu

Under de närmsta dagarna kommer samtliga ansökningar att granskas och därefter kontaktas via e-post de som har tagits ut till intervju. Beskedet kommer senast vecka 10. De som inte får något besked tills dess har tyvärr inte gått vidare i processen.

- De som blivit erbjuden en intervju bokar själv en ledig tid i Kustbevakningens rekryteringssystem Varbi (länk och instruktion får du i mejlet), säger Karin Lyktberg på HR-enheten.

Intervjuer hålls mellan 21 mars till 1 april i Göteborg och Stockholm. Vid intervjun kommer deltagarna att få träffa en stationschef, en kustbevakare och en medarbetare från HR-enheten.

Efter intervjun väntar bland annat sim- och manöverprov för de som går vidare. Därefter görs ytterligare ett urval och ett antal kandidater skickas till Plikt- och prövningsverket för fler tester samt intervju med psykolog. I juli beräknas samtliga 26 aspirantplatser vara tillsatta.

Årens antal ansökningar

2015  345 ansökningar

2016  385 ansökningar

2017  267 ansökningar

2018  305 ansökningar

2019  263 ansökningar

2020  565 ansökningar

2021  Ingen utbildning

2022  360 ansökningar

Ändrad 1 mars 2022 11:28