Åtgärder med anledning av inreseförbud från Storbritannien, Danmark och Norge

Kombinationsfartyg KBV 032 sedd från sidan

Kustbevakningen övervakar Sveriges sjögräns. Inom ramen för ordinarie uppdrag, och med anledning av rådande inreseförbud, stärker vi närvaron och uppmärksamheten framförallt i och kring Öresund och längs sjögränsen mot Norge.

Inreseförbudet gäller utlänningar som reser till Sverige från Storbritannien, Norge eller Danmark. För dem som omfattas av undantag gäller att gränspassage är tillåten vid gränsövergångsställen.

Vid misstanke om olaglig inresa utför Kustbevakningen gränskontroll, varefter Polismyndigheten informeras.

Ankommande fartyg från Storbritannien, Danmark och Norge kommer att få information till sjöss om rådande inreseförbud och att ankomst till hamn medför en inresekontroll samt avvisning av de personer som omfattas av förbudet. Beslut om avvisning fattas och verkställs av Polismyndigheten.

Information om inreseförbudet finns på www.polisen.se, se länkarna till höger.

Ändrad 4 augusti 2021 10:51