Brinnande fiskefartyg släcktes i Blekinge

Kustbevakare släcker brand på fartyg

Branden i fartygets maskinrum var omfattande. Foto: Kustbevakningen

När två fiskebåtar partrålade väster om Utklippan under söndagen uppstod en brand i den ena fiskebåtens maskinrum. Besättningen bestående av två personer försökte själva släcka elden men lyckades inte. De räddade sig över till systerbåten bredvid och klarade sig utan skador.

En sjöräddningsinsats med både sjöräddningshelikopter och enheter från Sjöräddningssällskapet inleddes. Kustbevakningen skickade fartyget KBV 003 till platsen för att skydda havsmiljön genom att släcka branden som annars riskerade att sänka fartyget. Totalt fanns omkring 2000 liter diesel samt en mindre mängd smörjolja ombord. 

- Två rökdykarpar bekämpade elden i flera timmar som var betydligt mer omfattande än vi först trott. Elden hade bland annat spridit sig i inredningen till lastrummet, säger Kalle Isaksson, vakthavande befäl.

När branden var under kontroll kopplades haveristen till systerfartyget som skötte bogseringen mot hemmahamnen i Nogersund. Kvar ombord fanns två av Kustbevakningens räddningsdykare som kontinuerligt fick kyla vissa balkar för att elden inte skulle ta sig igen.

- Miljöoperationen avslutades i samförstånd med räddningstjänsten när haveristen låg fast förtöjd i Nogersund. Då lämnades också ansvaret för båten tillbaka till ägaren, säger Kalle Isaksson.

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. Vi är ständigt i beredskap med specialutrustade miljöskyddsfartyg.

Ändrad 30 juni 2021 13:41

Dela

Kontakt

info@kustbevakningen.se

Växel: 0776-70 70 00