Så arbetar Kustbevakningen med nya Coronaviruset

Kustbevakningens vapensköld

Kustbevakningen följer utvecklingen kring Coronaviruset i nära samverkan med andra myndigheter. Vi agerar utifrån de rekommendationer och fakta som Folkhälsomyndigheten ger.

Kustbevakningen är den myndighet som ansvarar för gränskontrollen vid Sveriges sjögräns. Vi utför kontroller av handelsfartyg, fritids- och fiskebåtar samt dess besättningar och passagerare. Kustbevakningen är också nationell kontaktpunkt för sjöfarten med ansvar för att ta emot och granska förhandsanmälningar för gränskontroll och sjöfartsskydd. Läs mer om hälsodeklaration här.

Vi bedriver vår verksamhet som vanligt med beredskap för att hantera en misstänkt smitta i samband med vår tjänsteutövning.

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin information hela tiden och är vår viktigaste källa till information i dagsläget.

Ändrad 4 augusti 2021 11:03