Dieselutsläpp i Vättern efter lastbilsolycka

Kustbevakningens vapensköld

Under natten till tisdagen skedde en lastbilsolycka på E4:an mellan Gränna och Jönköping vilket resulterade i ett dieselutsläpp i Vättern. Kustbevakningen arbetar nu tillsammans med räddningstjänsten, miljörestvärdesräddning och väghållare. Målsättningen är att förhindra vidare spridning.

Sedan olyckan inträffade har ett omfattande saneringsarbete pågått. Uppskattningsvis har cirka 150 - 200 liter diesel läckt ut i marken mellan körbanorna. Förorenade massor har under natten grävts upp och tagits omhand. Kl 08:45 kunde en oljefilm konstateras i Vättern på en yta av cirka 100 kvadratmeter. I samband med detta påbörjades arbete med att begränsa utflödet genom en avskärmande länsa.

Eftersom Vättern räknas som statligt vatten är det Kustbevakningen som ansvarar för miljöräddningen i sjön.

– Under dagen har vi karterat det aktuella området med hjälp av flygplan. Vi har även personal på väg med utrustning och båt för att tillsammans med räddningstjänsten begränsa och bekämpa utsläppet från land, säger Johan Torstensson, Kustbevakningens räddningsledare.

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter för dricksvatten och förser dagligen närmare 250 000 personer med dricksvatten. För att skydda vattnet har en råvattenpump på det mindre vattenverket vid Vätterleden stängts av som en försiktighetsåtgärd. Vattenverket försörjs istället med hjälp av tankbilar.

– Det finns ingen prognos i nuläget på när saneringsarbetet är färdigt men vi har ett mycket bra samarbete med räddningstjänsten och arbetar lösningsinriktat, säger Johan Torstensson.

Ändrad 4 november 2021 13:54

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.