Examen för årets kull av nya kustbevakare

Examen 2022

Alla de nyutexaminerade aspiranterna med generaldirektör Therese Mattsson i mitten. Längst till vänster Micke Persson och till höger Emma Trosgård, som båda arbetar med grundutbildningen på Kustbevakningen.

Under högtidliga former tog 23 kustbevakningsaspiranter och 2 piloter examen i Karlskrona den 27 juni.

– Klassen påbörjade grundutbildningen i januari 2021, mitt under pandemin, berättar Emma Trosgård som ansvarar för grundutbildningen på Kustbevakningen. Majoriteten av förra vårens utbildningsdagar genomfördes därför på distans med bara 4-5 dagar på plats per månad fram till sommaren. Under sommar och höst har vi genomfört all utbildningsverksamhet på plats efter riskbedömning och anpassningar till då rådande läge.

Den här våren har aspiranterna genomfört praktik på olika kuststationer längs hela Sveriges kust. Åtta av aspiranterna är nu helt färdigutbildade och utnämns till kustbevakningstjänstemän den 1 augusti. Resterande 15 aspiranter ska läsa Maskinbefäl klass VII i höst och utnämns efter avslutade studier.

– Det är mycket glädjande att kunna välkomna efterlängtade nya kustbevakare ut i verksamheten. Detta är början på en nödvändig utveckling att bli flera, säger Johan Norrman, chef för den operativa avdelningen på Kustbevakningen.

– Nu ser vi fram emot att välkomna en ny klass till Kustbevakningen den 19 september i år, avslutar Emma Trosgård. Samtidigt söker vi ytterligare aspiranter till nästa utbildningsstart i januari nästa år.

Ändrad 28 juni 2022 11:27

Dela

Kontakt

Kustbevakningen Karlskrona

Växel: 0776-70 70 00

Fax: 0455-105 21

Box: 536

371 23 Karlskrona

Besöksadress: Stumholmen, Karlskrona