Flygande brandbekämpning övas i Blekinge

Havsövervakningsflygplan KBV 502 sedd uppifrån

Kustbevakningens flygplan används vid skogsbränder för att koordinera flygande brandbekämpning och ge beslutsstöd åt räddningsledaren. Foto: Kustbevakningen

Den 18 maj kommer flera aktörer att öva samverkan och ledning vid en fingerad skogsbrand i området kring Rosenholm utanför Karlskrona. Kustbevakningen deltar med ett övervakningsflygplan.

Övningen äger rum i område 12 på Rosenholm i Karlskrona och kommer att pågå i omgångar från klockan 08.00 till 16.30. Under denna tid bör allmänheten undvika att vistas inom område 12 på Rosenholm och vid Hjortsjön i Ronneby kommun. Helikoptrar och skopande flygplan kommer att hämta vatten från både havet utanför Karlskrona samt Hjortsjön. Då kan flygplanens varningssignal ljuda, både vid upptagning av vatten och vid släpp av vatten.

I övningen deltar MSB, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Räddningstjänsten Östra Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge.

Kustbevakningen har deltagit i de senaste årens omfattande insatser mot skogsbränder. Flygplanen är en efterfrågad resurs.

– Vi ser att vi kan kombinera våra ordinarie uppdrag till sjöss med att också stödja räddningstjänsten i land. Att nyttja oss på det här sättet, är ett effektiv sätt att använda samhällets resurser, säger Markus Green, en av Kustbevakningens representanter i övningens stab.

Kustbevakningens roll i brandbekämpning är dels att på räddningsledarens uppdrag hitta, kartlägga och rapportera brandhärdar och evakueringsvägar för att leda släckningsresurserna rätt, dels att från luften koordinera in- och utflygning för de övriga flygande resurserna. Därmed bidrar Kustbevakningen till ett beslutsunderlag för räddningsledarens styrning och ledning av insatsen och en säker flygande brandbekämpning med helikoptrar och flygplan.

Systemoperatörerna i Kustbevakningens flygplan agerar i dessa sammanhang Aircraft Coordinator, ACO.

– Det primära syftet med Kustbevakningens ACO-förmåga är att koordinera sjöräddningshelikoptrar vid evakuering av passagerare på stora fartyg i nöd till sjöss. Samma metod fungerar vid bekämpning av skogsbränder där flera enheter deltar från luften. Den här förmågan är Kustbevakningen ensam  om i Sverige, säger Markus Green.

Media bjuds in att bevaka övningen

Media erbjuds ett begränsat antal platser för att bevaka övningen utomhus. Det kommer att ges möjlighet att fota, filma och intervjua talespersoner från respektive aktör på plats. 

Från Kustbevakningen finns Markus Green, biträdande enhetschef för Kustbevakningens ledningscentral tillgänglig.

Kontakta pressansvarig på MSB, Anna Wennerström, för önskemål om deltagande: anna.wennerstrom@msb.se. Senast måndag 17/5 kl 09.00 behöver önskemål om deltagande från media ha kommit in.

Ändrad 30 juni 2021 17:00

Dela

Rubrik

Kontakt

Mattias Lindholm

Presskontakt

Strategisk inriktning och ledningsstöd

Direkt: 0768-99 53 60

Växel: 0776-70 70 00