Förstärkt budget ger förutsättningar för fortsatta satsningar framåt

Kustbevakningens generaldirektör, Lena Lindgren Schelin.

Kustbevakningens generaldirektör, Lena Lindgren Schelin.

Kustbevakningen får i budgetpropositionen för 2024 den anslagsökning myndigheten begärt. 311 miljoner är en välkommen förstärkning som innebär en fortsatt satsning på att rekrytera fler medarbetare och förbereda myndigheten på rollen i totalförsvaret.

– Det är glädjande att Kustbevakningen får en resursförstärkning för 2024. Den ger oss goda förutsättningar att växa och fortsätta satsa framåt. Att fullgöra Kustbevakningens roll i totalförsvaret och förbereda för en anslutning till Nato är de tydligaste och mest prioriterade uppgifterna vi har framför oss, säger Kustbevakningens generaldirektör, Lena Lindgren Schelin.

  • Kustbevakningen arbetar för en trygg, ren och levande havsmiljö under dygnets alla timmar året runt.
  • Myndighetens verksamhet är bred och kombinerar räddningstjänst till sjöss och sjöövervakning som vi utför självständigt och i samverkan med många andra myndigheter och organisationer.
  • Dessa uppdrag är en viktig del av Sveriges krisberedskap och totalförsvar och ska utföras oavsett omvärldsläge.

Ändrad 21 september 2023 12:29

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.