Försvars- och krisberedskap i fokus på ministerbesök

Minister Carl-Oskar Bohlin på besök i Göteborg

Onsdagen den 22 mars var Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, på besök i Göteborg för ett möte med Kustbevakningen, Försvarsmakten och Göteborgs hamn. Besök på regementet Amf 4, Kustbevakningens Ledningscentral och fartyget KBV 010 stod på agendan.

Det blev en varierad förmiddag för ministern med både teoretiska och praktiska inslag. Han fick en presentation om löpande operativ verksamhet och hur Kustbevakningen, Försvarsmakten och Göteborgs hamn samarbetar praktiskt med planering och hantering av olika händelser kring hamnen. Göteborgs hamn är Skandinaviens största och har en strategiskt betydelsefull roll i de svenska logistikkedjorna.

- Det blev ett bra och givande möte som handlade om den goda och nödvändiga samverkan som finns mellan oss, Försvarsmakten och Göteborgs hamn, säger Therese Mattsson, generaldirektör Kustbevakningen.

Besök i verksamheten 

Efter presentationen och diskussion om samarbetet kring Göteborgs hamn gick delegationen vidare för att besöka Ledningscentralen. Här berättade Mattias Heneborn, enhetschef, om hur arbetet fungerar och gruppen fick en nulägesbeskrivning av hur läget såg ut just nu längs Sveriges kust.

Efter en förevisning av Försvarsmaktens bevakningsbåt avslutades besöket med en båttur i hamnen ombord på KBV 010.

- Det blev en väldigt bra förmiddag! Vi fick möjlighet att berätta om vårt arbete och väl fungerande samarbete med övriga aktörer, men även visa upp vår verksamhet på Ledningscentralen och på KBV 010, vilket bidrar lite extra till mötet. Nu har ministern en god bild av hur vi arbetar och samarbetar kring Göteborgs hamn, säger Jonas Grevstad, chef kuststationen Göteborg.

Ändrad 28 mars 2023 15:55