Förundersökningen om utsläppet i Bottenhavet läggs ner

Okänt utsläpp i Bottenhavet 8 juni

Utsläppet täckte en yta på 77 kvadratkilometer.

Åklagare har beslutat att lägga ned förundersökningen om det stora utsläppet i Bottenhavet som upptäcktes 8 juni i år. Utsläppet, som spreds i både svensk och finsk ekonomisk zon, täckte en yta av 77 kvadratkilometer innan det försvann.

Förundersökningen har, trots nedläggningsbeslutet, kommit långt. Det står klart vilket fartyg som orsakat utsläppet och att det rör sig om utsläpp av en talloljeprodukt. Trots det skulle ytterligare utredningsåtgärder behöva vidtas för att komma vidare i förundersökningen, vilket inte är möjligt.

– De åtgärder som skulle kunna förändra bevisläget kan inte utföras då såväl befälhavaren, som är medborgare i ett utomeuropeiskt land, som det misstänkta fartyget har lämnat landet i anslutning till händelsen och inte förväntas återvända hit, säger Jonatan Tholin, Kustbevakningens utredare i ärendet.

Utsläpp av skadliga ämnen till sjöss ökar årligen i våra hav utifrån de observationer Kustbevakningen gör i sin övervakning. Lagstiftningen, som bygger på internationella regelverk, tillåter i vissa fall utsläpp till havs att ske i samband med att fartygen rengör sina tankar.

– Ärendet är avslutat, men vi har samtidigt lärt oss mycket och förbättrar ständigt våra metoder. Samtidigt står vi i nära kontakt med andra myndigheter för att se över möjligheterna att föreslå justeringar i de internationella regelverk som finns på området. Ledtiderna i de processerna är dock långa, säger Jonatan Tholin.

Ändrad 26 september 2022 15:24

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.