Långsiktigt gemensamt arbete slår hårt mot den organiserade brottsligheten

Samverkan med polisflyget

Information från den maritima miljön, där Kustbevakningen finns, delas med andra myndigheter. Foto: Kustbevakningen.

Högsta antalet fängelseår utdömt någonsin i myndigheternas satsning mot organiserad brottslighet, som noterar nya rekord. Under 2022 utdömdes 467 fängelseår, det högsta sedan satsningen inleddes.

Kustbevakningen deltar i den myndighetsgemensamma satsningen utifrån sitt verksamhetsområde, till exempel genom att vi med vår maritima kompetens bidrar till att narkotikasmuggling till havs upptäcks. Information från den maritima miljön, där Kustbevakningen finns, delas med de övriga myndigheterna i förekommande fall nationellt, men framför allt regionalt. De gemensamma kompetenserna arbetar oförtrutet vidare.

– I de miljöer Kustbevakningen verkar finns information som andra myndigheter behöver, och som vi inom ramen för vårt uppdrag kan dela. Vi kan och ska bidra till att minska brotten som begås av den organiserade brottsligheten, säger Anders Kjaersgaard, överdirektör på Kustbevakningen.

I den årliga rapporten om arbetet mot den organiserade brottsligheten, som idag gjorts offentlig, framgår bland annat att:

  • Antalet fällande domar i tingsrätt som gällde grov ekonomisk brottslighet ökade under fjolåret och utgör en allt större del av brottskategorierna som leder till fällande dom.
  • Den dominerande brottstypen var bokföringsbrott och penningtvätt.
  • Även antalet utdömda näringsförbud, alltså ett sådant förbud som innebär att en person bland annat förbjuds att driva företag, är det högsta sedan den myndighetsgemensamma satsningen startade. Antalet år som näringsförbuden blir också allt längre.
  • Grova narkotikabrott och grova våldsbrott, många kopplade till dödligt våld, stod för de längsta utdömda fängelsetiderna, följt av grovt bokföringsbrott.
  • Även under 2022 bidrog underlag från dekrypterade chattjänster till goda möjligheter att väcka åtal, men fler långa fängelsepåföljder vilade på utredningar som bedrivits utan just sådan.

Fakta

Myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheternas bedömning är att de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och det grova våldet som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram.

Medverkande myndigheter

Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län, samordnare av övriga länsstyrelser i satsningen.

Ändrad 28 mars 2023 12:55