Grundstött fartyg i Ångermanälven

På torsdagsmorgonen fick ett 130 meter långt lastfartyg maskinproblem och gick på grund vid Sandö i Ångermanälven. Kustbevakningen arbetar med att minimera riskerna för att olja ska läcka ut i vattnet.

Roger Gebauer leder Kustbevakningens miljöräddningsoperation:

Vad gör Kustbevakningen?

Vårt uppdrag är att begränsa och bekämpa ett eventuellt oljeutsläpp. Fartyget har drivit upp på en sandbank med stäven och har oljetankarna i aktern. Det minskar risken för utsläpp men vi vet med oss att grundstötta lastfartyg ofta är komplicerade historier och det finns många faktorer som påverkar utgången.

Finns det misstankar om brott?

Nej, inte i nuläget. Fartyget hade en lots ombord när de drabbades av en så kallad ”blackout” och förlorade manöverförmågan.

Är det vanligt med denna typ av grundstötningar?

Vi på Kustbevakningen hanterar årligen ett antal grundstötningar med fartyg av denna storlek men omständigheterna varier både gällande olycksorsak, väderförhållande, last och vilken typ av grund fartyget står på.

Hur går själva räddningsförfarandet till?

Vi vill så fort som möjligt få personal på plats för att göra en bedömning av läget. Vi använder oss av både flygplan och sjögående enheter för att skapa en helhetsbild. Kustbevakningens roll är att övervaka situationen och vidta åtgärder för att minska risken för ett oljeutsläpp. Skulle olja komma ut i vattnet har vi utrustning som både kan valla in oljan och ta upp den.

Vilka mer ingår i räddningsinsatsen?

Vid en grundstötning samverkar vi med bland annat med Transportstyrelsen, kommunal räddningstjänst samt med haveristens rederi och försäkringsbolag. De bär ett stort ansvar i att få fartyget flott på ett säkert sätt.

Hur lång tid kommer det ta att få loss fartyget?

Alla inblandande är måna om att få loss fartyget så snabbt och säkert som möjligt. En bärgningsplan måste först tas fram av rederiet och godkännas av oss och Transportstyrelsen innan det blir aktuellt med en lossdragning.

Bilder får användas av media. Ange Kustbevakningen som fotograf. Bilder kan ha redigerats i syfte att skydda personuppgifter.

Ändrad 4 november 2021 14:03