Halvtid i ordförandeskapet och arbetet med EU:s maritima säkerhetsstrategi

EU-flagga

Sveriges ordförandeskap i Europeiska Rådet har nått halvtid och Kustbevakningen har sedan i januari arbetat med att stödja Regeringskansliet i arbetet. Kustbevakningen bidrar med en ordförande och en delegat i arbetet med Europeiska Unionens maritima säkerhetsstrategi, (EUMSS).

Den 10 mars skickade Europeiska Kommissionen och europeiska utrikesfunktionen (EEAS) ut en uppdatering av Europeiska Unionens maritima säkerhetsstrategi tillsammans med en handlingsplan.

– På det senaste mötet kunde vi sätta igång arbetet att förhandla förslaget med medlemsstaterna, säger Fredrik Lindblom, ordförande för rådsarbetsgruppen för EU:s maritima säkerhetsstrategi.

Mer samarbete mellan medlemsstaterna

I förslaget presenteras en mängd olika aktiviteter vilket bland annat innebär att medlemsstaterna kommer att samarbeta i större utsträckning, till exempel inom skydd av infrastruktur till sjöss och gemensamma maritima övningar. Senast den 11 april ska medlemsstaterna lämna skriftliga kommentarer på förslaget som sedan kommer att diskuteras på nästa möte som hålls den 21 april.

– Om förhandlingarna faller väl ut på nästa möte kommer Rådet att kunna presentera ett beslut inom kort där EU:s nya maritima säkerhetsstrategi formellt börjar gälla, säger Fredrik Lindblom.

Sverige neutral medlare

Monica Blidner, är verksjurist och svensk delegat för rådsarbetsgruppen för EU:s maritima säkerhetsstrategi. Det innebär att hon representerar Sverige på alla möten.

– Eftersom Sverige är ordförande håller vi en låg profil och ordförandeskapet innebär att vi ska agera som en neutral medlare. Normalt säger jag inget på mötet, men om det skulle behövas kommer jag få instruktioner som bereds på regeringskansliet.

Monica tar också korta anteckningar som skickas till en intern sändlista efter mötets slut. Och det är bråttom, inom 24 timmar måste anteckningarna ha skickats till en lång sändlista inom Regeringskansliet.

– Det är kul och spännande att vara delegat i arbetet! Det är upplyftande att delta i ett forum där 27 länder diskuterar viktiga frågor under konstruktiva former, säger Monica Blidner.

Fakta:

Den 1 januari – 30 juni 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Varje medlemsstat har prioriteringar för sitt ordförandeskap och Regeringen har beslutat om fyra prioriteringar som ska gälla under det svenska ordförandeskapet:

  • Säkerhet – enighet
  • Resiliens – konkurrenskraft
  • Välstånd – grön omställning och energiomställning
  • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Kustbevakningen har i regleringsbrevet för 2023 fått i uppdrag att stödja Regeringskansliet i arbetet med ordförandeskapet. Kustbevakningen har en större roll inom området säkerhet. Det gäller arbetsgruppen som arbetar med den Europeiska Maritima Säkerhetsstrategin.

Ändrad 5 april 2023 09:26