Hög gemensam närvaro i hamnarna ger resultat

Samverkan i Trelleborgs hamn

Under veckan har insatser skett med fokus på bland annat organiserad tillgreppsbrottslighet. Tillsammans har Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket arbetat sida vid sida för att öka kraften i kontroller som har utförts i hamnområden.

På 36 timmar har vi i Sverige tillsammans

  • gjort 5000 fordonskontroller och 5000 personkontroller
  • avvisat 22 individer vid gränsen
  • gripit 13 personer för bland annat stöld och häleri
  • gripit flera chaufförer för rattfylleri
  • beslagtagit bangers, datorer, 20 000 tabletter, två stulna trailers, en stulen bil och stulna airbags.

Tullverket, Kustbevakningen och Polismyndigheten genomfört en gemensam insats med fokus på tillgreppsbrottslighet, det vill säga brott som innebär att någon utan lov tar något som tillhör någon annan. Den här typen av brott sker ofta organiserat och drabbar många människor i Sverige.

Insatsen leddes från södra Sverige och är en del av en EU-gemensam insats där fler länder runt Östersjön deltar. Syftet med insatsen var att förebygga, lagföra och samla underrättelser om den här typen av brottslighet och annan gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet.

Samverkan gör att kan vi tillämpa respektive myndighets lagrum och föreskrifter samtidigt, då alla tre finns på plats gemensamt. Med samlade befogenheter och kompetenser utnyttjas våra resurser effektivare än var för sig.

Den gränsöverskridande brottsligheten kräver också gränsöverskridande samverkan. Insatserna i de svenska hamnarna ingår därför i ett större samarbete med tio länder i EU och Europol.

  • Kustbevakningen har ett brottsbekämpande uppdrag, som i huvudsak riktar sig mot brott som begås till sjöss eller den maritima miljön.
  • I hamnarna utför Kustbevakningen framför allt kontroll och tillsyn av farligt gods och lastsäkring som ska lastas för sjötransport.
  • I dessa kontroller förekommer det att vi hittar stöldgods på väg ut ur landet.
  • Sedan 1 april har Kustbevakningen befogenheter att ta stöldgodset i beslag och gripa den misstänkte.

Ändrad 4 augusti 2021 11:03

Dela

Kontakt

Patrik Lindén

Biträdande stationschef Malmö

Operativa avdelningen

Växel: 0776-70 70 00

Kontakt

Mattias Lindholm

Presskontakt

Strategisk inriktning och ledningsstöd

Direkt: 0768-99 53 60

Växel: 0776-70 70 00