Information om personuppgiftsincident

Tangentbord

Kustbevakningen har spridit personuppgifter till en obehörig mottagare. Personuppgifterna har på grund av en felstavad e-postadress skickats till fel e-postadress. Enligt GDPR finns en informationsplikt vid en personuppgiftsincident.

Det är den mänskliga faktorn som ligger bakom incidenten. På grund av en felstavad e-postadress har personuppgifter kommit i orätta händer. Den felstavade adressen togs omedelbart bort när misstaget uppmärksammades. Därefter blockerades också den aktuella domänen genom en teknisk åtgärd i Kustbevakningens e-postsystem.

I dagsläget finns ingen information som tyder på att uppgifterna kan ha använts på ett skadligt sätt eller i bedrägligt syfte.

Personuppgifterna rör besättningsmedlemmar ombord på vissa fartyg som under juni och juli 2019 ankom från tredje land, det vill säga där den svenska hamnen är det första anlöpet i Schengenområdet. De berörda personerna hör hemma i ett fyrtiotal länder i olika världsdelar. Personuppgifterna ingår inte i Kustbevakningens brottsbekämpning.

Incidenten är anmäld till Datainspektionen.

Den som tror sig vara berörd av incidenten får själv, eller exempelvis genom skeppsmäklare, kontakta Kustbevakningen för mer information.

  • Telefon 0776-70 70 00
  • Fax 0455-105 21
  • E-post dataskyddsombud@kustbevakningen.se

Kustbevakningen är nationell kontaktpunkt för sjöfarten med ansvar för att ta emot och granska förhandsanmälningar för gränskontroll och sjöfartsskydd. I praktiken innebär det att handelsfartyg är skyldiga lämna uppgifter om fartyget och personerna ombord till Kustbevakningen.

Utöver personuppgifter om besättningsmedlemmar ska bland annat tidpunkt för fartygens anlöp och avgång från hamn anges. Detta är en del av det svenska gränsskyddet. Kustbevakningen sänder sedan uppgifter vidare till ansvarig till Polismyndighet i den region dit fartyget väntas.

Under en begränsad period 2019 sändes ett antal förhandsanmälningar innehållande personuppgifter till en felaktig e-postadress. När Kustbevakningen uppmärksammades på misstaget, upphörde den felaktiga trafiken.

Ändrad 4 augusti 2021 11:01

Dela

Kontakt

Mattias Lindholm

Presskontakt

Strategisk inriktning och ledningsstöd

Direkt: 0768-99 53 60

Växel: 0776-70 70 00