Ingen olja syns på vattenytan efter utsläppet från Marco Polo

Operation Marco Polo 231024 KBV072

Den svårt nedsmutsade utrustningen saneras under onsdagen. Foto: Kustbevakningen..

Under onsdagsmorgonen har Kustbevakningens flyg karterat området runt den havererade färjan Marco Polo utanför Blekinges kust. Ingen olja syns längre på vattenytan och det pågår därför ingen aktiv oljeupptagning till sjöss under onsdagen. All besättning och utrustning finns kvar i området.

Kustbevakningens senaste rapporter visar att vi tagit upp 14 kubikmeter olja under de gångna dygnen tillsammans med samverkande aktörer. Nu saneras utrustningen för att vara redo om oljan åter är möjlig att bekämpa till sjöss. Oljan kan röra sig under ytan och det finns risk för att olja åter når land, särskilt vid Hörvik i Blekinge och Åhus i Skåne visar våra prognoser.

Sent under tisdagskvällen anlände två bogserbåtar till haveristen, beställda av rederiet. Färjan står alltjämt på grund, men det finns alltid risk för att fartygets stabilitet kan påverkas. Rederiet fortsätter arbetet med att säkra fartyget och presentera en bärgningsplan. Kustbevakningens uppgift är att hjälpa till vid nödläge och kombinationsfartyget KBV 003 finns hela tiden på plats redo att rycka in.

Den pågående brottsutredningen har gjort framsteg och det finns en bild av händelseförloppet. Kustbevakningen fortsätter med att hålla förhör, samla in information och säkra teknisk bevisning.

Allt arbete sker i nära samverkan med rederiet och deras leverantörer, liksom med Blekinges och Skånes länsstyrelser, kommuner i närområdet, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, MSB, Sjövärnskåren, Sjöräddningssällskapet och många andra.

Ändrad 25 oktober 2023 12:19

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.