Kustbevakningen förstärker polisens gränskontroller i Stockholms hamnar

Kustbevakare utför gränskontroll vid färjeläge

Foto: Kustbevakningen

Fram till den 31 mars kommer Kustbevakningen och Tullverket att bistå Polismyndigheten med att kontrollera personer för att se om de har rätt att resa in i landet. Kustbevakningen förstärker polisens kontrollverksamhet i Region Stockholm.

Eftersom Polismyndigheten har ett ansträngt personalläge när det gäller gränskontroller hjälper Kustbevakningen även till att kontrollera personer som reser in i Sverige via Stockholms hamnar. Kustbevakningens kontroller genomförs under förutsättning att de inte bryter myndighetens åtaganden gällande miljö- och sjöräddning.

– Vi på Kustbevakningen har en naturlig närvaro i Stockholms hamnar i form av lastsäkrings- och farligt gods-kontroller. När vi nu förstärker Polismyndighetens gränskontroller tillsammans med Tullverket bygger vi vidare på den goda samverkan som redan finns mellan myndigheterna idag, säger Fredrik Hallerström, sektionschef på Kustbevakningens operativa avdelning.

Kustbevakningen en skyldighet att hjälpa Polismyndigheten i kontrollverksamheten och myndigheten ska medverka i kontrollverksamheten genom att utöva gränskontroll av sjötrafiken och inre utlänningskontroll av och i anslutning till sjötrafiken.

Ändrad 4 augusti 2021 10:36