Kustbevakningen med flaggan i topp! Åter högst anseende bland myndigheter enligt ny Sifomätning

Foto Kustbevakningen

Foto Kustbevakningen

Precis som förra året är det Kustbevakningen som har högst förtroende av de statliga myndigheterna i Kantar Sifos årliga anseendeindex som presenterades den 1 juli. Dessutom har myndigheten ökat till 67 från 61 i anseendeindexet.

Kantar Sifos har ställt frågor till ungefär 8 000 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för ett antal statliga myndigheter. Med 67 i anseendeindex (förra året 61) toppar Kustbevakningen av myndigheterna före bland annat SMHI (58), Säpo (57) och Konsumentverket (56). Ett anseendeindex på 50 eller högre är ett högt anseende för myndigheter enligt Kantar Sifo.

– Det är glädjande och något vi i myndigheten ska känna stolthet över. Kustbevakningens verksamhet syns och uppskattas, som mätningen visar, säger generaldirektör Therese Mattsson. 

Anseendeindex baseras på fem områden:

• Övergripande värdering
• Personligt intryck
• Lita på
• Kvalitet, tjänster och produkter
• Framgång

Kustbevakningen har starka värden på samtliga områden, särskilt punkten som kan kopplas till tillit.

– Att allmänheten känner tillit till oss är något vi verkligen ska vårda, säger Therese Mattsson. Det är ett kvitto på att vårt arbete och engagemang gör skillnad inte bara på kort sikt.

I topp två år i rad

Anseendeindex myndigheter 2019 är Kantar Sifos åttonde årliga analys över anseendet för ett urval stora medieintensiva myndigheter. Detta är alltså andra året i rad som Kustbevakningen är i topp av myndigheterna.

– Samtidigt som vi ska vara stolta ska vi också vara ödmjuka inför resultatet, säger Therese Mattsson. Anseende är något man måste jobba för att upprätthålla. Den här mätningen visar att vi är på rätt väg.

Om Kustbevakningen

Kustbevakningen har huvudansvaret i Sverige för miljöräddningstjänst på statligt vatten. Vi förebygger miljöbrott genom miljöövervakning och arbetar för en hållbar havsmiljö genom jakt- och naturvårdsövervakning. Genom ständig beredskap för sjöräddning och övervakning av sjötrafiken arbetar vi för att öka människors trygghet till sjöss.

Miljöberedskapen kombinerar vi med sjöövervakning och brottsbekämpning. Alla tre delar ingår i vårt grunduppdrag. Kustbevakningen genomför kontroller inom en rad områden så som fiske, tull, gräns, farligt gods, lastsäkring, sjötrafik och bemanning. Vi har befogenhet att självständigt utreda utsläpp från fartyg samt brott som rör ratt- och sjöfylleri.

Ändrad 3 december 2021 09:51

Dela

Kontakt

Johnny Åberg

Kommunikatör

Direkt: 0455-35 34 39

Växel: 0776-70 70 00

Mobil: 0723-85 17 60